Jesteśmy firmą gwarantującą Państwu profesjonalną obsługę w zakresie pozyskania oraz rozliczenia środków z funduszy europejskich. Nasze doświadczenie zawodowe, grono pracowników, jaki i współpracujących z Union Expert wysokiej klasy specjalistów zapewni Państwu kompleksową obsługę projektów, również tych trudnych do realizacji, ze względu na specyficzne problemy, takie jak np. pomoc publiczna, realizacja projektów partnerskich czy kwestie środowiskowe. Wybór Union Expert pozwoli Państwu osiągnąć zakładane cele projektu, a wysokiej klasy kwalifikacje pracowników Union Expert gwarantują realizację projektu zgodnie z krajowymi dokumentami programowymi, polskim ustawodawstwem oraz regulacjami unijnymi. Nasi Pracownicy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, rozliczania projektów realizowanych przez samorządy i przedsiębiorców, przygotowywania projektów do kontroli, jak również doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli projektów realizowanych ze środków unijnych oraz krajowych jako pracownicy jednostek publicznych, dysponujących środkami unijnymi jak i krajowymi, m.in. ZPORR, Phare SSG (największy program bezzwrotnej pomocy finansowej UE dla Europy Środkowej i Wschodniej), Phare Cross Border, RPO, kontrakt wojewódzki, dotacje celowe budżetu państwa. (np. Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca).
Wśród naszych specjalistów są doświadczeni ekonomiści, finansiści, inżynierowie, Audytorzy II stopnia, akredytowani trenerzy projektów unijnych, certyfikowani audytorzy zarządzania jakością.


Współpraca z potencjalnym klientem zazwyczaj rozpoczyna się od wypełnienia ankiety zgłoszeniowej, dostępnej na naszej stronie internetowej. Następnie w trakcie bezpośredniego spotkania poznajemy Państwa oczekiwania, zamierzenia i możliwości. Podczas spotkania ustalane są indywidualne metody współpracy, dostosowane do Państwa potrzeb.
Wspólnie ustalamy harmonogram współpracy, zgodnie z którym realizujemy powierzone zadania. Charakteryzujemy się wysokim stopniem elastyczności, co pozwala nam dopasowywać harmonogram do bieżących uwarunkowań i potrzeb każdego klienta.